Tháng Tám 19, 2020

Muốn xét danh hiệu thi đua, thầy cô vẫn phải có sáng kiến kinh nghiệm

Ngày 13/8/2020, Chính phủ đã có Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (gọi tắt là […]
Tháng Tám 19, 2020

Trường chuẩn quốc gia thi đầu vào 0,58 điểm/môn, tốt nghiệp trên 92%

Kỳ thi tuyển sinh 10 năm nay của Thanh Hóa có 85 trường Trung học phổ thông không chuyên, 01 trường Trung học phổ thông chuyên […]
Tháng Tám 19, 2020

Xếp hạng gắn sao giúp các trường đại học đánh giá, tự đo lường được chính mình

Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng giáo dục do Việt Nam phát triển mang tên University Performance Metrics (UPM) đã được công bố tại […]
Tháng Tám 19, 2020

Bộ trưởng Nhạ khuyến khích trường đại học xếp hạng qua chỉ số của UPM

Ngày 18/8/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội và Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) đồng tổ chức […]
Tháng Tám 19, 2020

Cao đẳng Viễn Đông ký cam kết việc làm, thu nhập tốt với gia đình sinh viên

Bên cạnh đó, trường đã xây dựng liên kết với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước; đồng thời trường cũng đã triển khai nhiều […]