Tháng Tám 13, 2020

Các loại chứng chỉ giáo viên phải có hiện nay đang mang lợi nhuận cho ai?

Các dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên cấp mầm non, tiểu […]
Tháng Tám 13, 2020

Trường công chất lượng cao, song bằng biến tuyển sinh thành cuộc đua khốc liệt

Để đạt được mục tiêu đỗ vào các lớp chất lượng cao, lớp song bằng, từ những năm tiểu học, nhiều học sinh đã phải vùi […]
Tháng Tám 13, 2020

Nghiệp vụ giáo viên chủ nhiệm, học ở đâu?

“Với những giáo viên được phân công làm công tác chủ nhiệm lớp, dù đó là môn chính hay môn phụ thì điều quan trọng nhất […]
Tháng Tám 13, 2020

Không đủ chứng chỉ sẽ thu quyết định tuyển dụng chỉ là cớ buộc giáo viên đi học?

Bài viết “Không đủ chứng chỉ giáo viên sẽ bị thu quyết định tuyển dụng, Bộ trưởng có biết?” đăng tải trên Tạp chí điện tử […]
Tháng Tám 13, 2020

Lý do 1 trường nội thành Sài Gòn chưa đến 4 điểm 1 môn vẫn đậu vào lớp 10

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào […]